Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

Urząd Miasta Opola już po raz dziesiąty organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych. Od 21 kwietnia do 5 listopada 2015r. w poszczególnych punktach miasta ustawiony będzie mobilny kontener, do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

Szczegóły: www.smieciopolis.opole.pl