Archiwum kategorii: news

Segregacja odpadów Opole

Szanowni Państwo

W związku z dużymi problemami segregacji odpadów komunalnych apelujemy do Państwa o stosowanie się do zasad wyszczególnionych na załączonych informacjach.
Istotne jest, aby do poszczególnych kubłów wrzucać odpowiednio bioodpady, odpady komunalne, szkło, papier, plastik.

W prawdzie plakaty nt. segregacji zostały umieszczone na tablicach informacyjnych Wspólnot, jednak otrzymujemy sygnały o ich zrywaniu i niszczeniu.

  Przypominamy zatem i prosimy o:

 • zmniejszanie objętości kartonów, pudełek poprzez ich łamanie, składanie, a w przypadku butelek plastikowych poprzez ich zgniatanie, tak, aby kubły przeznaczone do ich gromadzenia służyły każdemu z Państwa i mogły pomieścić wszystkie odpady;
 • niepozostawianie ich luźno obok kubłów, aby nie były przenoszone przez wiatr w inne miejsca bez kontroli;
 • odpady wielkogabarytowe wystawiać przy obudowach z pojemnikami na odpady oraz w miejscu, do którego bezpośredni dojazd śmieciarki jest możliwy w dniu wywozu do godz. 7.00 / nie wcześniej jak dzień przed wywozem/

  Ponadto nadmieniamy, że:

 • odpady poremontowe/budowlane posegregowane
 • / gruz, panele podłogowe, kafelki, regipsy /
  – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK lub zamówić odpłatnie specjalny kontener lub tzw „big bag”;

 • elektroodpady
 • / suszarka elektryczna, golarka, mikser, radio, komputer, czajnik elektryczny, telewizor, lodówka, pralka /
  – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK;

 • odpady niebezpieczne
 • / baterie, farby, akumulatory, świetlówki, tusze, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin /
  – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK;

 • przeterminowane leki, termometry rtęciowe
 • – należy dostarczyć we własnym zakresie dostarczyć do jednej z aptek zlokalizowanych na terenie miasta Opola ( wykaz aptek na stronie www.opole.pl zakładka ekologia/aktualności/ ).

  W sytuacji powtarzających się przypadków stwierdzonej nieprawidłowej segregacji, może zostać wszczęte postępowanie administracyjne wobec właściciela nieruchomości zamieszkałej, zmierzające do zmiany wysokości opłaty.

  Zamieszczamy również poniżej pomocnicze plakaty nt segregacji z podziałem na poszczególne frakcje.

  Selektywne zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach

  Administracja

Odbiór odpadów na terenie gmin KĘDZIERZYN -KOŹLE

WAŻNE dla mieszkańców KĘDZIERZYN -KOŹLE

Informacje w sprawie obioru odpadów z terenu gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”!

Od wtorku 17 marca:

– z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą jedynie odpady zmieszane, popiół i BIO w terminach wyznaczonych w harmonogramie (oznacza to, że odbiór papieru, tworzyw sztucznych i metalu, szkła oraz odpadów wielkogabarytowych zostaje wstrzymany);

z zabudowy wielorodzinnej WSTRZYMANE zostają odbiory odpadów wielkogabarytowych, poza zaległymi, które wykonywane będą w miarę możliwości,

– w przypadku firm i instytucji odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.

Jak informowaliśmy wcześniej, wszystkie Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostały WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

Odpady na czas ograniczonego odbioru można gromadzić w dowolnych workach. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie podstawiono jeszcze pojemnika na odpady.

Zawieszono także bezpośrednie przyjmowanie klientów w biurze Związku przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej (tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93) i elektronicznej (biuro@czystyregion.pl lub profil zaufany ePUAP). Dodatkowo, na korytarzach biura rozmieszczone zostały specjalne pojemniki, do których można wrzucać deklaracje i pisma.
 
Wprowadzone zmiany obowiązują do odwołania. Pracujemy nad planem pozostałych odbiorów. Prosimy nie obawiać się o gromadzone odpady – wszystkie zostaną od Państwa zabrane jak minie największe zagrożenie.

Powyższa sytuacja spowodowana jest zagrożeniem epidemicznym w kraju oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców naszego regionu.
Część pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim lub opiece nad dziećmi.
Ładowacze u których występuje największe ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie, zostali oddelegowani do innych prac.

Chcemy pracować dla Państwa jak najdłużej, ale aby było to możliwe musimy wszyscy zachować wyjątkowe środki ostrożności. Dziękujemy za Państwa zrozumienie.