Archiwum kategorii: news

Ostrzeżenie o burzach

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego opracowanego przez IMGW – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Wrocław, otrzymanego z WCZK Wojewody Opolskiego – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje:

ostrzeżenie o burzach

Termin ważności: godz. 12:00 dnia 14 czerwca do godz. 21:00 dnia 14 czerwca 2016 r.

Stopień zagrożenia: 1.

Na obszarze województwa opolskiego /tym samym miasta Opola/ prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 85%

Uwagi: Burze połączone z opadami gradu powodować mogą: zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych; duże straty w uprawach rolnych i na działkach; szkody w drzewostanie; uszkodzenia budynków; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów; wzrost zagrożenia pożarowego; uszkodzenia dróg.

ostrzeżenie o burzach z gradem

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego opracowanego przez IMGW – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Wrocław, otrzymanego z WCZK Wojewody Opolskiego – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje:

ostrzeżenie o burzach z gradem

Termin ważności: godz. 11:00 dnia 1 czerwca do godz. 23:00 dnia 1 czerwca 2016 r.

Stopień zagrożenia: 1.

Na obszarze województwa opolskiego /tym samym miasta Opola/ prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%

Uwagi: Burze połączone z opadami gradu powodować mogą: zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych; duże straty w uprawach rolnych i na działkach; szkody w drzewostanie; uszkodzenia budynków; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów; wzrost zagrożenia pożarowego; uszkodzenia dróg.

Płukanie sieci wodociągowej w Opolu

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Opolu zawiadamia odbiorców wody, że w dniach od 05.10.2015 do 26.10.2015 r. zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej w mieście Opolu w następującej kolejności:

 1. Gosławice, Kolonia Gosławicka – 05.10.2015 r.- 06.10.2015r.
 2. ul.Wilsona, Grudzicka, Częstochowska – 07.10.2015r.
 3. Dzielnica ZWM – 08.10.2015r.
 4. Dzielnica Malinka – 09.10.2015r.
 5. ul.Ozimska -lewa strona od ul.Tysiąclecia do ul.Reymonta – 12.10.2015r.
 6. ul.Ozimska -prawa strona od ul.Tysiąclecia do ul.Reymonta – 13.10.2015r.
 7. Dzielnica: Chabrów, Kwiatów – 14.10.2015r.
 8. Dzielnica: Górska, Generalska – 15.10.2015r.
 9. Dzielnica: Zakrzów, Wróblin – 16.10.2015r.
 10. Śródmieście, Wyspa Pasieka – 19.10.2015r.
 11. Dzielnica: Zaodrze, Dambonia, Bierkowice, Wójtowa Wieś – 20.10.2015 – 21.10.2015r.
 12. Dzielnica Grudzice – 22.10.2015r.
 13. Dzielnica: Królewska Wieś, Groszowice – 23.10.2015r.
 14. Dzielnica: Malina, Grotowice – 26.10.2015r.

W związku z tym mogą wystąpić lokalne i okresowe zakłócenia w jakości wody, charakteryzujące się zwiększoną mętnością i zapowietrzaniem. Mogą wystąpić również lokalne spadki ciśnienia wody.

Budżet Obywatelski 2016 – prosimy o głosy!!!

MIESZKAŃCY ADMINISTROWANYCH PRZEZ NAS WSPÓLNOT WYSTOSOWALI DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OPOLA NA 2016 PROJEKTY:
PROJEKT 25
„Zagospodarowanie terenu przy ul.Wrocławskiej 20 wraz z remontem drogi dojazdowej
i wymianą oświetlenia.”
Projekt zakłada:
 1. Zagospodarowanie działki nr 147/5,
 2. budowę miejsc postojowych dla mieszkańców,
 3. wymianę oświetlenia,
 4. Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej,
 5. rekultywację terenów zielonych,
 6. zburzenie budynku hydroforni przy ul.Wrocławskiej 20 i wykonanie w jej miejscu parkingu
 7. wartość projektu: 300.000,00zł
PROJEKT 137
„Poprawa stanu technicznego istniejących parkingów oraz stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul.Oświęcimskiej 96 wraz z remontem drogi dojazdowej i wymianą oświetlenia.”
Projekt zakłada:
 1. poprawę stanu technicznego istniejących parkingów,
 2. stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul.Oświęcimskiej 96,
 3. remont drogi dojazdowej,
 4. wymianę oświetlenia.
Prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2016 rok i zagłosowanie na powyższe projekty.
Każdy głos jest ważny!!
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI TRWA OD 30 WRZEŚNIA OD 9 PAŹDZIERNIKA 2015r.

Głosować można metodą tradycyjną poprzez wypełnienie papierowego formularza i wrzucenie do urn dostępnych w jednostkach biorących udział w przygotowaniu Budżetu Obywatelskiego (punkty na stronie www.opole.pl) lub elektronicznie przez stronę www.opole.pl

Nie bądź obojętny, zagłosuj!
Druga szansa, aby zmienić okolicę może się już nie powtórzyć !!!