Odbiór naturalnych choinek na terenie miasta Opola

INFORMACJA

Administracja Nova s.c. w Opolu

informuje, że w miesiącu lutym 2020 na terenie miasta Opola będzie przeprowadzany odbiór naturalnych choinek z okresu Świąt Bożego Narodzenia z nieruchomości zamieszkałych,
wystawionych obok pojemnika na odpady biodegradowalne w  terminie jego odbioru.

Dodatkowo naturalne i sztuczne choinki będą odbierane jako odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem odbioru.

Choinkę można również dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Podmiejskiej 69.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w dyspozycji pozostają pracownicy Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 (poniedziałek-środa w godzinach 7.30-15.30, czwartek w godzinach 7.30-17.00 oraz piątek w godzinach 7.30-14.00)