Odbiór odpadów na terenie gmin KĘDZIERZYN -KOŹLE

WAŻNE dla mieszkańców KĘDZIERZYN -KOŹLE

Informacje w sprawie obioru odpadów z terenu gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”!

Od wtorku 17 marca:

– z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą jedynie odpady zmieszane, popiół i BIO w terminach wyznaczonych w harmonogramie (oznacza to, że odbiór papieru, tworzyw sztucznych i metalu, szkła oraz odpadów wielkogabarytowych zostaje wstrzymany);

z zabudowy wielorodzinnej WSTRZYMANE zostają odbiory odpadów wielkogabarytowych, poza zaległymi, które wykonywane będą w miarę możliwości,

– w przypadku firm i instytucji odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.

Jak informowaliśmy wcześniej, wszystkie Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostały WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

Odpady na czas ograniczonego odbioru można gromadzić w dowolnych workach. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie podstawiono jeszcze pojemnika na odpady.

Zawieszono także bezpośrednie przyjmowanie klientów w biurze Związku przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej (tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93) i elektronicznej (biuro@czystyregion.pl lub profil zaufany ePUAP). Dodatkowo, na korytarzach biura rozmieszczone zostały specjalne pojemniki, do których można wrzucać deklaracje i pisma.
 
Wprowadzone zmiany obowiązują do odwołania. Pracujemy nad planem pozostałych odbiorów. Prosimy nie obawiać się o gromadzone odpady – wszystkie zostaną od Państwa zabrane jak minie największe zagrożenie.

Powyższa sytuacja spowodowana jest zagrożeniem epidemicznym w kraju oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców naszego regionu.
Część pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim lub opiece nad dziećmi.
Ładowacze u których występuje największe ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie, zostali oddelegowani do innych prac.

Chcemy pracować dla Państwa jak najdłużej, ale aby było to możliwe musimy wszyscy zachować wyjątkowe środki ostrożności. Dziękujemy za Państwa zrozumienie.