ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Tekst ogłoszony