Segregacja odpadów Opole

Szanowni Państwo

W związku z dużymi problemami segregacji odpadów komunalnych apelujemy do Państwa o stosowanie się do zasad wyszczególnionych na załączonych informacjach.
Istotne jest, aby do poszczególnych kubłów wrzucać odpowiednio bioodpady, odpady komunalne, szkło, papier, plastik.

W prawdzie plakaty nt. segregacji zostały umieszczone na tablicach informacyjnych Wspólnot, jednak otrzymujemy sygnały o ich zrywaniu i niszczeniu.

  Przypominamy zatem i prosimy o:

 • zmniejszanie objętości kartonów, pudełek poprzez ich łamanie, składanie, a w przypadku butelek plastikowych poprzez ich zgniatanie, tak, aby kubły przeznaczone do ich gromadzenia służyły każdemu z Państwa i mogły pomieścić wszystkie odpady;
 • niepozostawianie ich luźno obok kubłów, aby nie były przenoszone przez wiatr w inne miejsca bez kontroli;
 • odpady wielkogabarytowe wystawiać przy obudowach z pojemnikami na odpady oraz w miejscu, do którego bezpośredni dojazd śmieciarki jest możliwy w dniu wywozu do godz. 7.00 / nie wcześniej jak dzień przed wywozem/

  Ponadto nadmieniamy, że:

 • odpady poremontowe/budowlane posegregowane
 • / gruz, panele podłogowe, kafelki, regipsy /
  – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK lub zamówić odpłatnie specjalny kontener lub tzw „big bag”;

 • elektroodpady
 • / suszarka elektryczna, golarka, mikser, radio, komputer, czajnik elektryczny, telewizor, lodówka, pralka /
  – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK;

 • odpady niebezpieczne
 • / baterie, farby, akumulatory, świetlówki, tusze, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin /
  – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK;

 • przeterminowane leki, termometry rtęciowe
 • – należy dostarczyć we własnym zakresie dostarczyć do jednej z aptek zlokalizowanych na terenie miasta Opola ( wykaz aptek na stronie www.opole.pl zakładka ekologia/aktualności/ ).

  W sytuacji powtarzających się przypadków stwierdzonej nieprawidłowej segregacji, może zostać wszczęte postępowanie administracyjne wobec właściciela nieruchomości zamieszkałej, zmierzające do zmiany wysokości opłaty.

  Zamieszczamy również poniżej pomocnicze plakaty nt segregacji z podziałem na poszczególne frakcje.

  Selektywne zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach

  Administracja