Stan epidemi: kolejne zniesienia ograniczeń – podczas korzystania z obiektów sportowych

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2020 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 820).

Tekst ustawy