Zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

Odpady powstałe w wyniku zaleconej kwarantanny domowej należy traktować jak odpady komunalne, czyli powstające w gospodarstwach domowych.

Odpady należy gromadzić w foliowych workach, które przed usunięciem z mieszkania/domu należy zawiązać i umieścić w drugim worku i szczelnie zawiązać, w celu zabezpieczenia worka przed rozerwaniem.

W związku z tym, osoby poddane kwarantannie domowej, zamieszkujące ww. budynki powinny usuwać odpady poza mieszkanie (za drzwi), które powinny zostać odebrane przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku.
Następnie odebrane odpady należy umieścić  w kontenerze zbiorczym, przeznaczonym do gromadzenia odpadów komunalnych.

Osoba poddana kwarantannie powinna zawiadomić zarządcę o jej odbywaniu, w celu zapewnienia odbioru odpadów sprzed lokalu mieszkalnego.