Zawieszone Zebrania

Szanowni Mieszkańcy,

W ostatnim czasie obserwujemy lawinowo rosnącą liczbę zachorowań w Europie i w Polsce na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wyciągając wnioski z ostatnich wydarzeń, zachowując się odpowiedzialnie, odwołujemy do czasu wyraźnej poprawy warunków epidemiologicznych na naszym terenie organizację zebrań sprawozdawczych wspólnot mieszkaniowych. Kierujemy się przede wszystkim troską o zdrowie Państwa oraz osób bliskich. Widząc niekontrolowane rozprzestrzenianie się wirusa w naszej przestrzeni publicznej musimy do niezbędnego minimum ograniczyć wzajemne kontakty towarzyskie i zawodowe. To czas mądrych i przemyślanych wyborów zdrowotnych.

Administracja