Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań konsolidujących wiele dziedzin wiedzy z zakresu m.in. analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości jak również zagadnień prawnych i budowlanych. Stwarza to zapotrzebowanie rynku na usługi profesjonalnego zarządcy.

Spółka Nova s.c. prezentuje Państwu ofertę na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi budynków:

  1. Zarządzanie nieruchomościami,
  2. Administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi,
  3. Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Wśród wielu firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i Wspólnotami Mieszkaniowymi, jako jedni z nielicznych staramy się w swoich działaniach forsować wariant aktywnego zarządzania.

Wariant aktywny zakłada osiąganie optymalnych dochodów i oszczędności, które zainwestowane w nieruchomość w formie inwestycji przynoszą w perspektywie najbliższych lat korzyści w postaci mniejszych kosztów utrzymania oraz wzrost wartości nieruchomości. W naszych działaniach kierujemy się zasadą, że nieruchomość stanowi dla właściciela premię za ulokowany kapitał.

Proponowany przez nas model zarządzania opiera się na:

  • Realizacji wariantu aktywnego zarządzania,
  • Przejrzystości rozliczeń finansowych,
  • Stałej kontroli kosztów utrzymania nieruchomości oraz podejmowaniu działań w celu ich zmniejszania,
  • Współpracy z sprawdzonymi firmami,
  • Ścisłej współpracy z Zarządem Wspólnoty i Właścicielami.

Zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, a także licencję zawodową zarządcy.

Dysponujemy wyszkoloną kadrą pracowniczą z dużym doświadczeniem, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług.