Deklaracja ilości osób zamieszkujących w mieszkamiu

PRZYPOMINAMY

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1.02.2015r deklarację dotyczącą ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość składa się do Wspólnoty Mieszkaniowej bądź jej Zarządcy. Opłata za gospodarowanie odpadami uiszczana będzie przez mieszkańców do Wspólnoty, a poprzez jej rachunek bankowy do Urzędu Miasta.
więcej informacji na: www.smieciopolis.opole.pl