Nasze Osiągnięcia

Prowadząc działalność na rynku przez blisko 20 lat zdobyliśmy zaufanie i zadowolenie wielu naszych klientów, a nasze osiągnięcia potwierdzają nasze pełne zaangażowanie i profesjonalizm.

Jako pierwsi w Opolu rozpoczęliśmy modernizować budynki w oparciu o audyty energetyczne i premie termomodernizacyjne. Na podstawie audytu wybudowaliśmy najnowocześniejszą w Opolu dwufunkcyjną kotłownię gazową (cztery kotły kondensacyjne w układzie kaskadowym – Wspólnota Mieszkaniowa „Wodnik”). Uzyskaliśmy ponadto 25% premię, a koszt ogrzewania i podgrzania wody obniżyliśmy prawie o połowę.

Zmodernizowaliśmy także kilka bardzo przestarzałych i nieefektywnych kotłowni węglowych, w tym m. in. Wspólnota Mieszkaniowa „Słowik” w Komprachcicach i Wspólnota Mieszkaniowa “Partyzancka” w Opolu.

Ponadto wiele naszych budynków przeszło gruntowną modernizację instalacji wody zimnej, ciepłej, oraz cyrkulacji. Dzięki tym pracą koszty podgrzania wody spadły nawet o 40%.

Praktycznie wszystkie budynki przez nas zarządzane przeszły kompleksową termomodernizację. Pozostałe są w trakcie realizacji, bądź na etapie przygotowania dokumentacji kredytowej i audytu. Potrafimy w ciągu roku sporządzić kompletną dokumentację, załatwić premię termomodernizacyjną, kredyt i wykonać inwestycję. Dzięki naszym skutecznym działaniom w wielu budynkach zlikwidowaliśmy stare nieekonomiczne węzły, zastępując je nowoczesnymi węzłami kompaktowymi (np. Wspólnota Mieszkaniowa „Piątka”, Wspólnota Mieszkaniowa „Wierzba”, Wspólnota Mieszkaniowa „Jantar”, czy Wspólnota Mieszkaniowa „Plac Kopernika 10”). Roczne oszczędności Wspólnot wynoszą 20-40%.

Jako jedni z nielicznych aktywnie współpracujemy z samorządami, wspieramy rozwój infrastruktury terenów sąsiadujących z nieruchomościami m.in. poprzez zgłaszanie petycji, wniosków. Dzięki naszym staraniom na wielu osiedlach zmodernizowano przestarzałe oznakowanie co znacząco poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców, naprawiono zapadnięte chodniki, udrożniono kanalizację deszczową.

Dzięki naszemu doświadczeniu i skutecznemu działaniu udało się przekazać do Gminy Opole całą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i burzową będącą w użytkowaniu całego osiedla w dzielnicy Szczepanowice (ulice: Gospodarcza, Chmielowicka, Wróblewskiego, Tęczowa). Rocznie wspólnoty ponosiły razem na utrzymanie wyżej wymienionej infrastruktury kilkadziesiąt tysięcy złotych. Udało nam się również przekazać do Gminy przepompownię ścieków na ulicy Tęczowej. Roczna oszczędność to kilkanaście tysięcy złotych.

Posiadamy duże doświadczenie w zarządzaniu nowo wybudowanymi budynkami jak Wspólnota Mieszkaniowa „Na Słonecznym” w Opolu, czy Wspólnota Mieszkaniowa „Wandy Rutkiewicz” w Opolu. Skutecznie egzekwujemy usuwanie usterek przez Dewelopera, powstałych w okresie gwarancyjnym budynku. Ponadto renegocjujemy niekorzystnie podpisane umowy z dostawcami mediów i usługodawcami.

Nasze nieruchomości cechują się wysoką estetyką otoczenia np. Wspólnota Mieszkaniowa “Wodnik” , Wspólnota Mieszkaniowa “Wierzba” , Wspólnota Mieszkaniowa Chmielowicka 22-30, Wspólnota Mieszkaniowa “Mrówka” w Opolu oraz Wspólnota Mieszkaniowa Stolarska 3ABC w Kędzierzynie-Koźlu.

Ponadto szczególną uwagę zwracamy na estetykę miejsc składowania odpadów. Zmodernizowaliśmy stare zsypy na budynku Wspólnota Mieszkaniowa Wrocławska 20CD i dostosowaliśmy je do nowych przepisów ustawy o gospodarce odpadami oraz wymogów higieniczno-sanitarnych. Dla wielu budynków wybudowaliśmy estetyczne indywidualne osłony śmietnikowe – Wspólnota Mieszkaniowa Chmielowicka 32-40, Wspólnota Mieszkaniowa Chmielowicka 76-78, Wspólnota Mieszkaniowa Stolarska 3ABC w Kędzierzynie-Koźlu.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz zmniejszenia ilości dewastacji zamontowaliśmy na naszych budynkach najwyższej jakości monitoringi- Wspólnota Mieszkaniowa Stolarska 1ABC w Kędzierzynie-Koźlu, Wspólnota Mieszkaniowa Katowicka 1-3D, Wspólnota Mieszkaniowa Wrocławska 20CD, Wspólnota Mieszkaniowa Tarnopolska 59-61. Ich montaż spowodował zmniejszenie ilości dewastacji mienia Wspólnot, poprawił bezpieczeństwo na osiedlach. Roczne oszczędności Wspólnot powstałe w wyniku braku konieczności usuwania szkód z dewastacji to kilka tysięcy złotych. Warto nadmienić, że roczne koszty wynikające z obsługi i konserwacji urządzeń służących do monitorowania są niewielkie i nie mają znacznego wpływu na wysokość opłat eksploatacyjnych.

Dokonaliśmy wszelkich starań w odtworzeniu dokumentacji technicznej wspólnot mieszkaniowych w Kędzierzynie-Koźlu, uległej trwałemu uszkodzeniu podczas powodzi w roku 1997 i 2010. Skutecznie uzyskaliśmy z ubezpieczenia nieruchomości odszkodowania celem usuwania skutków powodzi.

Ażeby nie być gołosłownym, zapraszamy przedstawicieli Państwa budynku do naszej firmy celem zweryfikowania przedstawionych informacji.

NOVA s.c. P.Rudnik S.Grzędziński