Obsługa Administracyjna

„Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności”, „w tym bieżącego administrowania nieruchomością”.

Elementem składowym naszych kompleksowych usług jakie oferujemy Państwu jest obsługa administracyjna i pomoc prawną dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Reprezentujemy Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej a także sądami (z wykluczeniem zastępstwa procesowego). Współpracujemy z Kancelarią Radców Prawnych, a także większością notariuszy w miejscowościach administrowanych nieruchomości.

Ponadto jako Zarządca Nieruchomości na bieżąco przygotowujemy i realizujemy:

  • Opracowania uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
  • Odpowiednią dokumentację do celów postępowania sądowego,
  • Wezwania do zapłaty dla kontrahentów i właścicieli lokali zwlekających z realizacją opłat,
  • Zapewnienie wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej,
  • Dokumentację dotyczącą zgłoszeń prac budowlanych na nieruchomościach,
  • Przygotowanie umów z wykonawcami prac,
  • Nadzór realizacji umów od strony technicznej i finansowej,
  • Odbiór protokolarny prowadzonych przez kontrahentów prac technicznych, w tym prace prowadzone przez np. dewelopera związane z usuwaniem wad i usterek części wspólnych nieruchomości.