Obsługa techniczna

Obsługa techniczna nieruchomości to pakiet usług i czynności technicznych wymaganych przepisami prawa budowlanego

takich jak: obowiązkowe przeglądy i kontrole, konserwacje, naprawy, bieżące remonty związane z utrzymaniem budynku w należytej sprawności i stanie technicznym i te planowane związane z obniżaniem kosztów eksploatacji nieruchomości oraz podnoszących jej wartość.
Sprawne zarządzanie techniczne nieruchomości budynków i obiektów jest zapewnione przez doświadczoną i młodą kadrę techniczno–administracyjną otwartą na ustawiczny rozwój i dostosowanie się do zmieniających warunków technologicznych.

Wraz z naszymi stałymi współpracownikami świadczącymi usługę pogotowia awaryjnego oferujemy obsługę następujących elementów technicznych budynków:

 • instalacje elektryczne,
 • instalacje wodno–kanalizacyjne,
 • instalacje gazowe,
 • instalacje odgromowe,
 • instalacje systemów grzewczych,
 • instalacje klimatyzacji i wentylacji,
 • instalacje monitoringu,
 • instalacje domofonowe,
 • instalacje przeciw pożarowe,
 • konserwacje dźwigów osobowych,
 • konserwacje bram garażowych, szlabanów,
 • konserwacje kotłowni węglowych, gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.