Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości wspólnej z godnie z ustawą z 13 września 1996 r. z jej późniejszymi zmianami obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Aby zapewnić wspólnotom spełnienie wymagań ustawy o utrzymanie czystości jak również zapewnić mieszkańcom komfort i wygodę życia, spółka “NOVA” s.c. oferuje Państwu pomoc w tym zakresie, a w szczególności:

  • Dostosowaniu indywidualnie dla każdej nieruchomości zakres usług,
  • Konsultacji z Zarządami Wspólnot oraz Mieszkańcami rodzaje wykonywanych prac,
  • Opracowaniu odpowiedniego harmonogramu sprzątania,
  • Utrzymaniu terenów zielonych wokół nieruchomości,
  • Utrzymanie w należytym porządku ciągów pieszo-jezdnych,
  • Dbałość o estetykę obsługiwanych obiektów,
  • Odśnieżanie terenów utwardzonych oraz dróg dojazdowych do budynków.

Usługa utrzymania czystości budynków Wspólnot oraz terenów zewnętrznych realizowana jest przez firmy współpracujące, jak i osoby i firmy rekomendowane, a także osoby zatrudniane bezpośrednio przez wspólnoty.