Płukanie sieci wodociągowej w Opolu

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Opolu zawiadamia odbiorców wody, że w dniach od 05.10.2015 do 26.10.2015 r. zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej w mieście Opolu w następującej kolejności:

 1. Gosławice, Kolonia Gosławicka – 05.10.2015 r.- 06.10.2015r.
 2. ul.Wilsona, Grudzicka, Częstochowska – 07.10.2015r.
 3. Dzielnica ZWM – 08.10.2015r.
 4. Dzielnica Malinka – 09.10.2015r.
 5. ul.Ozimska -lewa strona od ul.Tysiąclecia do ul.Reymonta – 12.10.2015r.
 6. ul.Ozimska -prawa strona od ul.Tysiąclecia do ul.Reymonta – 13.10.2015r.
 7. Dzielnica: Chabrów, Kwiatów – 14.10.2015r.
 8. Dzielnica: Górska, Generalska – 15.10.2015r.
 9. Dzielnica: Zakrzów, Wróblin – 16.10.2015r.
 10. Śródmieście, Wyspa Pasieka – 19.10.2015r.
 11. Dzielnica: Zaodrze, Dambonia, Bierkowice, Wójtowa Wieś – 20.10.2015 – 21.10.2015r.
 12. Dzielnica Grudzice – 22.10.2015r.
 13. Dzielnica: Królewska Wieś, Groszowice – 23.10.2015r.
 14. Dzielnica: Malina, Grotowice – 26.10.2015r.

W związku z tym mogą wystąpić lokalne i okresowe zakłócenia w jakości wody, charakteryzujące się zwiększoną mętnością i zapowietrzaniem. Mogą wystąpić również lokalne spadki ciśnienia wody.