Galeria

Wspólnota Mieszkaniowa
Chmielowicka 22-30 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Chmielowicka 22-30

 • Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym
 • Wymiana nawierzchni chodników
 • Rekultywacja terenów zielonych
Wspólnota Mieszkaniowa
Chmielowicka 32-40 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Chmielowicka 32-40

 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej
 • Budowa osłony śmietnikowej gromadzącej odpady kilku Wspólnot
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym
Wspólnota Mieszkaniowa
Chmielowicka 76-78 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Chmielowicka 76-78

 • Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku
 • Rekultywacja terenów zielonych
 • Budowa indywidualnej osłony śmietnikowej
 • Remont klatek schodowych
 • Wymiana instalacji domofonowej
Wspólnota Mieszkaniowa
Dambonia 10 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Dambonia 10

 • Termomodernizacja budynku
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
 • Wymiana pokrycia dachu
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Wykonanie izolacji wodochronnej budynku
 • Przebudowa kominów
Wspólnota Mieszkaniowa
Dambonia 21-23 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Dambonia 21-23

 • Termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
 • Wymiana pokrycia dachu
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Wymiana pionów wodnych
 • Wykonanie izolacji wodochronnej budynku
Wspólnota Mieszkaniowa “JANTAR”
Gospodarcza 18-26 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM “JANTAR”

 • Termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
 • Wymiana pokrycia dachu
 • Modernizacja instalacji wodnej zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji
 • Wykonanie ekonomicznego węzła dwu-funkcyjnego
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • Remont wejść do budynku
 • Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców wspólnoty
 • Modernizacja instalacji domofonowej
Wspólnota Mieszkaniowa „JARZĘBINA”
Domańskiego 92-92A w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM „JARZĘBINA”

 • Termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Malowanie klatek schodowych
 • Remont chodnika należącego do Wspólnoty
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
 • Wykonanie instalacji RTV
 • Wykonanie izolacji wodochronnej budynku
 • Wymiana zadaszeń nad wejściami do klatek
Wspólnota Mieszkaniowa
Katowicka 1-3D w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Katowicka 1-3D

 • Wykonanie indywidualnego węzła cieplnego
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Wymiana poziomów instalacji wodnej
 • Termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
Wspólnota Mieszkaniowa
Łąkowa 1 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Łąkowa 1

 • Wykonanie remontu pokrycia dachu
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Przebudowa instalacji zasilającej budynku
 • Wymiana poziomów instalacji wodnej
 • Wykonanie instalacji zbiorczej TV
 • Termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Malowanie klatki schodowej
Wspólnota Mieszkaniowa „MRÓWKA”
Gospodarcza 10-16 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM „MRÓWKA”

 • Wymiana nawierzchni chodników
 • Wymiana i modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji
 • Rekultywacja terenów zielonych
Wspólnota Mieszkaniowa „NA GÓRCE”
Domańskiego 94-94A w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM „NA GÓRCE”

 • Malowanie klatek schodowych
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
 • Modernizacja instalacji domofonowej
 • Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa „NA SŁONECZNYM”
Krzemieniecka 46-68 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM “NA SŁONECZNYM”

 • Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, dzięki której obniżono koszty energii o 40%
 • Renegocjacje umów z dostawcami m.in energii cieplnej- obniżenie kosztów o ok 20%
 • Stały nadzór nad stanem technicznym nieruchomości, w tym nadzór nad usuwaniem usterek przez dewelopera w ramach gwarancji
 • Dochodzenie na drodze prawnej roszczeń (od dewelopera) za wady fizyczne budynku
 • Modernizacja oświetlenia garaży
 • Ustanowienie służebności przesyłu, za które Wspólnota otrzymała odszkodowanie.
Wspólnota Mieszkaniowa
Oświęcimska 96 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Oświęcimska 96

 • Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej
 • całkowita modernizacja instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji
 • Wymiana nawierzchni chodników
 • Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej
 • Modernizacja instalacji domofonowej
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • Modernizacja instalacji wodnej
 • Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa
Plac Kopernika 10 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Plac Kopernika 10

 • Likwidacja przesyłu ciepła z nieefektywnego grupowego węzła cieplnego
 • Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego na cele centralnego ogrzewania oraz podgrzania ciepłej wody
 • Wymiana instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji
 • Wymiana instalacji domofonowej
Wspólnota Mieszkaniowa „POD CHOINKĄ”
Domańskiego 69 BCD w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM “POD CHOINKĄ”

 • Wykonanie placu zabaw dla mieszkańców Wspólnoty
 • Nadzór nad pracą kotłowni gazowej
 • Montaż wodomierzy radiowych
Wspólnota Mieszkaniowa „POGODNA”
Dambonia 2-2A-4 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM “POGODNA”

 • Termomodernizacja budynku
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
 • Wymiana pokrycia dachu
 • Remont drogi dojazdowej przed budynkiem wraz w wymianą nawierzchni chodnika
 • Modernizacja instalacji gazowej
 • Wykonanie instalacji TV-Sat
 • Malowanie klatek schodowych
 • Modernizacja instalacji domofonowej
Wspólnota Mieszkaniowa „RETRO”
Zwycięstwa 22 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM „RETRO”

 • Termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Budowa osłony śmietnikowej dla mieszkańców Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa „WIERZBA”
Gospodarcza 28-34 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM „WIERZBA”

 • Wykonanie indywidualnego węzła cieplnego
 • Modernizacja instalacji c.o
 • Wykonanie instalacji RTV
 • Termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
 • Remont klatek schodowych
 • Modernizacja instalacji wodnej-poziomy
 • Remont chodników na terenie Wspólnoty
Wspólnota Mieszkaniowa „WODNIK”
Gospodarcza 36-42 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM “WODNIK”

 • Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
 • Wymiana pokrycia dachu wraz przemurowaniem kominów
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku
 • Budowa nowoczesnej dwufunkcyjnej kotłowni gazowej
 • Rekultywacja terenów zielonych
 • Remont klatki schodowej
 • Montaż instalacja fotowoltaicznej – działającej od sierpnia 2019r.
Wspólnota Mieszkaniowa
Wrocławska 20 C-D w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Wrocławska 20 C-D

 • Kompleksowa termomodernizacja budynku
 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Wymiana nawierzchni chodników
 • Modernizacja instalacji domofonowej
 • zagospodarowanie pomieszczeń zsypów na boksy śmietnikowe, dostosowane do nowych przepisów ustawy o gospodarce odpadami, a także spełniające wymogi higieniczno-sanitarne.
 • wymiana instalacji elektrycznej
Wspólnota Mieszkaniowa
Wrocławska 28 w Opolu

Przeprowadzone prace na budynku WM Wrocławska 28

 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku
Wspólnota Mieszkaniowa
Wyspiańskiego 44 w Opolu

Budynek WM Wyspiańskiego 44
(w zasobach administracji od 1.07.2015r)

Wspólnota Mieszkaniowa
Archimedesa 4ABCD w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Archimedesa 4ABCD
(budynek w zasobach administracji od 1.10.2014r)

 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym
Wspólnota Mieszkaniowa
Archimedesa 6AB w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Archimedesa 6AB

 • Termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
 • Wymiana pokrycia dachu
 • Modernizacja instalacji wodnej-poziomy
 • Remont wejść do budynku
Wspólnota Mieszkaniowa
Bema 4-6 w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Bema 4-6
(budynek w zasobach administracji od 1.02.2015r)

 • Przemurowaniem kominów
Wspólnota Mieszkaniowa
Chrobrego 22 A i C w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Chrobrego 22 A i C

 • Termomodernizacja budynku
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych
 • Wymiana pokrycia dachu
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Wymiana poziomów wodnych
 • Wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej
 • Remont wejść do klatek schodowych
 • Malowanie klatek schodowych
Wspólnota Mieszkaniowa
Damrota 11-13-15 w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Damrota 11-13-15

 • Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Przebudowa instalacji elektrycznej wraz w WLZ
 • Wykonanie ocieplenia ścian wraz z nową kolorystyką
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Malowanie klatek schodowych
 • Wymiana poziomów instalacji wodnej
Wspólnota Mieszkaniowa
Dzierżonia 6 w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Dzierżonia 6

 • Kompleksowa termomodernizacja budynku
 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów
Wspólnota Mieszkaniowa
Lompy 10 w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Lompy 10

 • Wymiana pokrycia dachu wraz przemurowaniem kominów
 • Przeniesienie pionów instalacji gazowej z mieszkań na klatki chodowe
 • Wymiana instalacji elektrycznej
 • Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku
Wspólnota Mieszkaniowa
Piastowska 57 AB w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Piastowska 57 AB

 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Przebudowa instalacji elektrycznej – rozdzielnie
 • Wykonanie kompleksowej termomodernizacji z dofinansowaniem z banku BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Wykonanie instalacji TV- zbiorczej
 • Wymiana poziomów instalacji wodnej
 • Budowa osłony śmietnikowej
 • Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców Wspólnoty
 • Przebudowa kominów wentylacyjnych i wyposażenie ich w nasady zapobiegające powstawaniu ciągów wstecznych
 • Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej nieruchomości utraconej podczas powodzi w 1997 i 2010 roku
Wspólnota Mieszkaniowa
Piastowska 59 A w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Piastowska 59 A

 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Wykonanie kompleksowej termomodernizacji z dofinansowaniem z banku BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Malowanie klatki schodowej
 • Wymiana poziomów instalacji wodnej
 • Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców Wspólnoty
 • Wymiana pokrycia papowego dachu
Wspólnota Mieszkaniowa
Rynek 6 w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Rynek 6

 • Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Przebudowa instalacji elektrycznej wraz w WLZ
 • Wymiana poziomów instalacji wodnej
 • Malowanie zabytkowej elewacji budynku
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Malowanie klatki schodowej
 • Wymiana instalacji gazowej
 • Wyodrebnienie instalacji centralnego ogrzewania Wspólnoty z węzła grupowego wraz z wbudowaniem podliczników
Wspólnota Mieszkaniowa
Stolarska 1 ABC w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Stolarska 1 ABC

 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Przebudowa instalacji elektrycznej – WLZ
 • Wykonanie kompleksowej termomodernizacji z dofinansowaniem z banku BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Malowanie klatek schodowych
 • Wymiana poziomów instalacji wodnej
 • Ogrodzenie działki wspólnoty
 • Budowa zdalnego monitoringu nieruchomości Wspólnoty wyposażonego w kamery najwyższej jakości
 • Budowa osłony śmietnikowej
Wspólnota Mieszkaniowa
Stolarska 3 ABC w Kędzierzynie-Koźlu

Przeprowadzone prace na budynku WM Stolarska 3 ABC

 • Wykonanie remontu pokrycia dachu
 • Wymiana instalacji domofonowej
 • Przebudowa instalacji zasilającej budynku
 • Wymiana poziomów instalacji wodnej
 • Wykonanie instalacji zbiorczej TV
 • Termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Malowanie klatki schodowej
 • Zagospodarowanie terenów zielonych należących oraz wykonanie placu zabaw
 • Ogrodzenie działki należącej do WM
 • Wykonanie parkingów dla mieszkańców
Wspólnota Mieszkaniowa “SŁOWIK”
Prószkowska 33-39 w Komprachcicach

Przeprowadzone prace na budynku WM “SŁOWIK”

 • Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku z dofinansowaniem z BGK
 • Wymiana nawierzchni chodników
 • Budowa dwufunkcyjnej kotłowni węglowej
 • Wymiana i modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania
Wspólnota Mieszkaniowa
Reja 2-4 w Niemodlinie

Przeprowadzone prace na budynku WM Reja 2-4

 • Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku
 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym
 • Przebudowa osłony śmietnikowej
 • Modernizacja instalacji wodne
 • Remont kominów oraz pokrycia papowego dachu
 • Instalacja Kotłowni gazowej – uruchomiona 01-10-2019r.
Wspólnota Mieszkaniowa
Korfantego 13 w Zdzieszowicach

Przeprowadzone prace na budynku WM Korfantego 13

 • Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
 • Wymiana pokrycia dachu wraz przemurowaniem kominów
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku
 • Rekultywacja terenów zielonych
 • Remont klatki schodowej

NOVA s.c. P.Rudnik S.Grzędziński