ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Tekst ogłoszony