Stan epidemii: nowe ograniczenia, zakazy i nakazy od 02.05.2020

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 792).

Tekst ustawy

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §21 przesłanego rozporządzenia „Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 i 750)”