Stan epidemii: nowe ograniczenia, zakazy i nakazy od 16 kwietnia 2020

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 2020r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na nowe brzmienie § 18 ust. 1 i 2.

Tekst ustawy