Wszystkie wpisy, których autorem jest Zarządca

Obsługa techniczna

Obsługa techniczna nieruchomości to pakiet usług i czynności technicznych wymaganych przepisami prawa budowlanego

takich jak: obowiązkowe przeglądy i kontrole, konserwacje, naprawy, bieżące remonty związane z utrzymaniem budynku w należytej sprawności i stanie technicznym i te planowane związane z obniżaniem kosztów eksploatacji nieruchomości oraz podnoszących jej wartość.
Sprawne zarządzanie techniczne nieruchomości budynków i obiektów jest zapewnione przez doświadczoną i młodą kadrę techniczno–administracyjną otwartą na ustawiczny rozwój i dostosowanie się do zmieniających warunków technologicznych.

Wraz z naszymi stałymi współpracownikami świadczącymi usługę pogotowia awaryjnego oferujemy obsługę następujących elementów technicznych budynków:

 • instalacje elektryczne,
 • instalacje wodno–kanalizacyjne,
 • instalacje gazowe,
 • instalacje odgromowe,
 • instalacje systemów grzewczych,
 • instalacje klimatyzacji i wentylacji,
 • instalacje monitoringu,
 • instalacje domofonowe,
 • instalacje przeciw pożarowe,
 • konserwacje dźwigów osobowych,
 • konserwacje bram garażowych, szlabanów,
 • konserwacje kotłowni węglowych, gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości wspólnej z godnie z ustawą z 13 września 1996 r. z jej późniejszymi zmianami obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Aby zapewnić wspólnotom spełnienie wymagań ustawy o utrzymanie czystości jak również zapewnić mieszkańcom komfort i wygodę życia, spółka „NOVA” s.c. oferuje Państwu pomoc w tym zakresie, a w szczególności:

 • Dostosowaniu indywidualnie dla każdej nieruchomości zakres usług,
 • Konsultacji z Zarządami Wspólnot oraz Mieszkańcami rodzaje wykonywanych prac,
 • Opracowaniu odpowiedniego harmonogramu sprzątania,
 • Utrzymaniu terenów zielonych wokół nieruchomości,
 • Utrzymanie w należytym porządku ciągów pieszo-jezdnych,
 • Dbałość o estetykę obsługiwanych obiektów,
 • Odśnieżanie terenów utwardzonych oraz dróg dojazdowych do budynków.

Usługa utrzymania czystości budynków Wspólnot oraz terenów zewnętrznych realizowana jest przez firmy współpracujące, jak i osoby i firmy rekomendowane, a także osoby zatrudniane bezpośrednio przez wspólnoty.